dinsdag 20 februari 2018
  • 1

HulstFlier door de jaren heen

De oorsprong van het bedrijf ligt in 1937 toen Herman Hulst een smederij overnam in Elburg. In 1964 was het Herman Hulst die met zijn zonen Henk en Rien het bedrijf Hulst Installaties oprichtte. Zowel particulieren als bedrijven konden bij Hulst Installaties terecht. Na verloop van tijd trad Herman terug en nam zoon Henk de dagelijkse leiding over.

Hulst Installaties ontwikkelde zich ondertussen tot een allround installatiebedrijf en verhuisde daarom in 1974 van de binnenstad van Elburg naar het bedrijventerrein Kruismaten. Tot op heden is HulstFlier Installateurs op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd.

In 1996 vond Henk Hulst een gedreven en ervaren compagnon in de persoon van Helmig Flier. Vanwege zijn compagnonschap werd de bedrijfsnaam gewijzigd in HulstFlier Installateurs. Na verloop van tijd trok Henk Hulst zich conform de daarvoor gemaakte planning terug. Onder leiding van Helmig breidden de activiteiten zich verder uit richting de utiliteitsbouw. Helmig is zijn carrière begonnen als technisch tekenaar bij een middelgroot installatiebedrijf. Vervolgens werkte hij op freelance basis tien jaar als calculator, engineer, projectleider voor diverse installatiebedrijven. Hij trad ook op als adviseur voor architecten, aannemers en gemeenten. Helmig ziet het grote belang van het ‘in huis’ hebben van de benodigde technische kennis. Het is dan ook zijn ambitie mensen binnen HulstFlier te laten groeien. Voor meer informatie zie carrière- en ontwikkelmogelijkheden binnen HulstFlier.  

In 2000 nam de directie van HulstFlier het besluit om de organisatie in de vorm van projectgroepen aan te sturen. De projectgroepen zijn ondernemingsgezind, specialistisch en slagvaardig. Door onderlinge samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de projectgroepen worden de disciplines optimaal benut voor een zo goed mogelijk eindresultaat.

Door het nemen van een aantal diverse gerichte maatregelen groeide het bedrijf ook na de uitbraak van de crisis in 2008 verder door.

In 2012 werd een tweede vestiging geopend in Dordrecht. Ron Horsten nam succesvol de dagelijkse leiding op zich in de functie van adjunct directeur. Ron heeft zijn sporen meer dan verdiend bij een grote landelijk werkende installateur. Zijn bekwaamheden hebben ertoe geleid dat de vestiging in Dordrecht zich snel ontwikkeld heeft.

Om de continuïteit van HulstFlier Elburg te waarborgen, is in 2014 Gerrit Kolkman toegetreden als compagnon/directeur. Gerrit, ambitieus en bekwaam, was al vele jaren werkzaam bij HulstFlier. Gedurende die jaren groeiden zijn verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Zijn toetreden als compagnon was daardoor een voor de hand liggende keuze.

In 2014 opende HulstFlier een derde vestiging in Zwolle. Hier heeft Rob Winkelaar in de functie van adjunct-directeur de dagelijkse leiding. Rob, geboren en getogen Zwollenaar en iemand die al vele jaren ervaring opgedaan had als bedrijfsleider bij een middelgroot Zwols installatiebedrijf, greep graag de uitdaging aan om zijn schouders te zetten onder deze nieuw te starten vestiging.

De begrippen ‘ontzorgen’ en ‘afspraak is afspraak’ staan bij HulstFlier al vele jaren hoog in het vaandel. Kennis en ervaring worden dagelijks ingezet om de wensen van zakelijke opdrachtgevers en particulieren te vertalen in passende oplossingen.

service en onderhoud

 

Onze projecten

  • Vrijesectorwoningen in samenwerking met Groothuisbouw Emmeloord +

    In opdracht van Groothuisbouw Emmeloord ontwerpt, berekent, levert en installeert HulstFlier de complete werktuigbouwkundige en Lees meer..
  • 1