dinsdag 20 februari 2018

Organisatie HulstfFlier

HulstFlier Installateurs is een landelijk opererend installatiebedrijf met vestigingen in Elburg, Dordrecht en Zwolle. De directie van HulstFlier bestaat uit Helmig Flier (algemeen directeur), Gerrit Kolkman (directeur vestiging Elburg),Ron Horsten (directeur vestiging Dordrecht). Rob Winkelaar is adjunct-directeur van HulstFlier Installateurs te Zwolle.
Klik hier voor het organigram.
 
HulstFlier heeft haar werkzaamheden onderverdeeld in verschillende zelfstandig werkende projectgroepen. Elke projectgroep heeft een eigen specialisatie en beschikt over de juiste specifieke kennis. Snel en adequaat reageren zijn hierdoor automatismen. De communicatielijnen blijven kort en de organisatie blijft daardoor overzichtelijk.

De projectgroepen worden aangestuurd door (assistent) projectleiders en de werkzaamheden worden uitgevoerd door specifiek opgeleide monteurs. Alle projectgroepen zijn in staat om de wensen van zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers te vertalen naar op maat gemaakte oplossingen.

HulstFlier onderscheidt de volgende projectgroepen:

Particulieren & Kleinbouw
De projectgroep Particulieren & Kleinbouw vormt samen met de projectgroep Service & Onderhoud de oorsprong van het huidige installatiebedrijf.
De projectgroep Particulieren & Kleinbouw houdt zich vooral bezig met kleinschalige verbouwingen en de vervanging van installatieonderdelen zoals cv-ketels, sanitair, dak- en zinkwerk en elektrische installaties.

Service & Onderhoud
Alle technische installaties hebben service en onderhoud nodig. Daarom is deze projectgroep een onmisbaar onderdeel van een professioneel installatiebedrijf. Goed onderhoud verlengt de levensduur van de installatie en voorkomt storingen. Mocht er onverwachts toch een storing optreden, dan is de professionele serviceafdeling 24 uur per dag bereikbaar. De serviceafdeling bestaat uit allround monteurs die worden aangestuurd op basis van ad hoc storingen en regulier onderhoud.

Groot Onderhoud & Renovatie
De projectgroep Groot Onderhoud & Renovatie houdt zich bezig met grootschalig onderhoud/grootschalige renovaties van seriematige woningprojecten en bedrijven in de kleine industrie. In de afgelopen 100 jaar zijn er door woningbouwverengingen (later woningbouwcorporaties) honderdduizenden woningen gebouwd. Na ongeveer 20 jaar vindt er doorgaans grootschalig onderhoud/een grootschalige renovatie plaats. Deze projectgroep houdt zich vooral bezig met het vervangen van de technische voorzieningen en het sanitair. Essentieel is vaak de verduurzaming van woningen zoals energiebesparing en aanpassing van de bestaande ventilatie naar CO² vraaggestuurde ventilatie. De projectgroep voert de werkzaamheden vaak uit in ketenverband.

Vrijesectorwoningen
Een vrijesectorwoning is een woning waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden. Deze woningen worden gebouwd op initiatief van particulieren en gebouwd en ingedeeld naar wens van de bewoner. HulstFlier heeft hiervoor een specialistische projectgroep geformeerd. Met de klant wordt voorafgaand aan de bouw overlegd welke technieken in de woning moeten worden toegepast. Flexibiliteit is het sleutelwoord.
De monteurs die verbonden zijn aan deze projectgroep zijn onder andere in staat de nieuwste technieken op het gebied van duurzame energie en domotica toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van pv-panelen, de installatie van warmtepompen, led-verlichting, braak- en branddetectie, maar ook aan hemelwaterinfiltratie in de bodem. De projectgroep is in staat om de particulier vanaf het ontwerp (de engineering) tot en met de montage van dienst te zijn.

Utiliteit W
Deze projectgroep is verantwoordelijk voor het aanbrengen van werktuigkundige installaties in bijvoorbeeld fabrieken, kantoren, scholen, winkels, sportgebouwen en grote appartementencomplexen. Kennis van afvoersystemen, waterbehandeling, legionellabeheersing, brandpreventie, gassen, verwarmingstechnieken, duurzame energie, luchtbehandeling met koeling en WTW inclusief de regeltechniek om alles juist aan te sturen is een must. Deze projectgroep beschikt over al de benodigde kennis en kan een advies op maat geven. Het advies wordt onderbouwd met berekeningen. Terugverdienmodellen voor duurzame oplossingen kunnen eveneens worden verstrekt. Het tekenwerk wordt ook door HulstFlier uitgevoerd.

Utiliteit E
De projectgroep Utiliteit E is verantwoordelijk voor het engineeren, tekenen en aanbrengen van elektrotechnische installaties in bijvoorbeeld fabrieken, kantoren, scholen, winkels, sportgebouwen en grote appartementencomplexen. Uitgebreide kennis van elektrotechniek, domotica, data-installaties, lichtplannen en overige elektrotechnische toepassingen is een must. Een op maat gemaakt advies compleet met onderbouwende berekeningen is geen enkel probleem voor deze projectgroep. Terugverdienmodellen voor duurzame oplossingen kunnen eveneens worden verstrekt.

Beveiliging
Binnen HulstFlier is de projectgroep Beveiliging gespecialiseerd in bewakingssystemen en installaties voor brand- en braakdetectie.

Beveiligingsinstallatie
Het uitgangspunt voor een inbraakbeveiligingsinstallatie is het beveiligingsplan. Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt gewerkt volgens de eisen van het Handboek Beveiligingstechniek en de richtlijnen zoals deze in het BORG kwaliteitssysteem worden aangegeven. Naast het leveren en installeren van inbraakbeveiliging in woningbouw en utiliteitsbouw verzorgt HulstFlier ook het complete onderhoud. HulstFlier is door KIWA gecertificeerd als BORG Technisch Beveiligingsbedrijf.

Brandmeldinstallaties
Ook is HulstFlier door KIWA erkend en gecertificeerd als branddetectiebedrijf voor het projecteren, certificeren en onderhouden van brandmeldinstallaties. Onze installaties worden aangelegd conform de Regeling Brandmeldinstallaties en voldoen aan strenge eisen. Daarnaast verzorgt HulstFlier het Programma van Eisen (PvE) dat als uitgangspunt dient voor de brandmeldinstallatie.