dinsdag 20 februari 2018

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking: veel bedrijven praten erover, slechts weinigen brengen het echt in de praktijk.
Samen met woningstichtingen, gemeentes en diverse bouwkundige bedrijven werkt HulstFlier als een van de kernpartners op deze nieuwe manier en met resultaat. Zowel de bewoners- als de medewerkerstevredenheid zijn aantoonbaar hoger. Het proces verloopt sneller en, minstens zo belangrijk, er zijn geen opleverpunten; de kosten voor de opdrachtgever zijn substantieel lager.

Ketensamenwerking is een filosofie die heel goed past bij onze bedrijfscultuur en onze mensen. In onze visie zijn productkwaliteit en goede dienstverlening twee zijden van dezelfde medaille. In de bouw wordt dit vrijwel altijd in samenwerking met andere bedrijven gerealiseerd, hetgeen betekent dat alle partijen denken en werken als één bedrijf. De combinatie van gedegen vakmanschap, transparantie en wederzijds vertrouwen vormt de meerwaarde voor de opdrachtgever.

Om van ketensamenwerking een succes te maken is het bieden van volledige transparantie en het openleggen en veranderen van eigen werkprocessen een vereiste. Inmiddels heeft HulstFlier deze werkmethode meerdere malen in de praktijk succesvol toegepast met als resultaat een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 9.