dinsdag 20 februari 2018

SUBSIDIEREGELING ISDE 2017

Per 2 januari 2017 kunnen particulieren en zakelijke gebruikers weer subsidie krijgen op kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie.
Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen.
 
Voor wie is deze subsidie bestemd?
Deze subsidieregeling geldt voor particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. Zakelijke gebruikers zijn onder andere:
·       Zelfstandige ondernemers
·       Bedrijven
·       Verenigingen van eigenaren (VVE’s)
·       Woningcorporaties
·       Ondernemers in de land- en tuinbouw
·       Maatschappen
·       Stichtingen
·       Verenigingen

Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u de stappen hoe u subsidie kunt aanvragen via het Eloket (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie).