dinsdag 20 februari 2018
  • 1

Inbraakbeveiliging

Binnen HulstFlier is de afdeling Beveiliging gespecialiseerd in bewakingssystemen en installaties voor brand- en braakdetectie.

Het uitgangspunt voor een inbraak beveiligingsinstallatie is het beveiligingsplan. Het beveiligingsplan is een samenhangend geheel van de volgende maatregelen:
•  organisatorische maatregelen;
•  bouwkundige maatregelen;
•  elektronische maatregelen;
•  signalerende maatregelen;
•  maatregelen op het gebied van compartimentering;
•  alarmering en alarmtransmissie;
•  maatregelen met betrekking tot de reactie op alarmmeldingen.

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan en de omstandigheden waaronder deze goederen aanwezig zijn. De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van voor inbrekers attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de risicoklasse.

De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt gewerkt volgens de eisen van het Handboek Beveiligingstechniek en de richtlijnen zoals deze in het BORG kwaliteitssysteem worden aangegeven.  

Naast het leveren en installeren van inbraakbeveiliging in woningbouw en Utiliteitsbouw verzorgt HulstFlier ook het complete onderhoud.

HulstFlier is door KIWA gecertificeerd als BORG Technisch Beveiligingsbedrijf.

Onze projecten

  • Realisatie beveiligingsinstallaties in woonhuizen +

    Al ruim tien jaar ontwerpt, levert en installeert HulstFlier in opdracht van particulieren (en zakelijke Lees meer..
  • Stadskazerne Kampen wordt cultuurcluster +

    De voormalige Van Heutszkazerne in Kampen is verbouwd om onderdak te kunnen geven aan onder Lees meer..
  • 1

contactopnemen hulstflier