dinsdag 20 februari 2018
  • 1

Brandbeveiliging

Binnen HulstFlier is de afdeling Beveiliging gespecialiseerd in bewakingssystemen en installaties voor brand- en braakdetectie.

HulstFlier is door KIWA erkend en gecertificeerd als branddetectiebedrijf voor het projecteren, certificeren en onderhouden van brandmeldinstallaties. Onze installaties worden aangelegd conform de Regeling Brandmeldinstallaties en voldoen aan (o.a. door verzekeraars gestelde) strenge eisen. Daarnaast verzorgt HulstFlier het Programma van Eisen (PvE), dat als uitgangspunt dient voor de brandmeldinstallatie.

Alvorens een PvE wordt opgesteld wordt vaak een risicoanalyse uitgevoerd om tot een juiste keuze van de noodzakelijke brandpreventiemaatregelen te komen. Het PvE wordt vervolgens onder verantwoordelijkheid van onze eigen projecteringsdeskundigen vertaald naar de projectie van de componenten. Vervolgens vindt levering, installatie, inbedrijfstelling en oplevering van de brandmeldinstallatie plaats. Het beheer van de installatie kan daarna door de eindgebruiker zelf worden uitgevoerd, waarbij de beheerder verantwoordelijk is voor o.a. een maandelijkse inspectie en visuele controle. HulstFlier kan deze beheerderstaken van uw overnemen en eveneens de noodzakelijke opleidingen verzorgen. De Regeling Brandmeldinstallaties vereist verder dat naast de maandelijkse beheerstaken jaarlijks een uitgebreide controle en onderhoud volgens NEN 2654-1 plaatsvindt. Dit jaarlijkse onderhoud door HulstFlier voorkomt storingen waardoor de eindgebruiker kan vertrouwen op een goed functionerende en betrouwbare installatie.

Onze projecten

  • Realisatie beveiligingsinstallaties in woonhuizen +

    Al ruim tien jaar ontwerpt, levert en installeert HulstFlier in opdracht van particulieren (en zakelijke Lees meer..
  • Stadskazerne Kampen wordt cultuurcluster +

    De voormalige Van Heutszkazerne in Kampen is verbouwd om onderdak te kunnen geven aan onder Lees meer..
  • 1